Geen heden zonder verleden...

Elke nieuwgeborene krijgt van zijn ouders karaktertrekjes, lichaamskenmerken en erfelijke eigenschappen mee. Generaties lang blijven ze voortbestaan. Je verre en nabije voorouders spelen een rol in je leven terwijl je ze niet of nauwelijks kent. Wat waren dat voor een mensen? Waar leefden ze? Welke bijdrage hebben ze geleverd aan de samenleving en hoe zag deze er toen uit?

Door op zoek te gaan naar hun bestaan en achtergrond ontstaat een beeld van je familie. Beroepen of bedrijven gaan soms generaties lang door van vader op zoon. Een klein plaggenhutje uit 1700 groeit uit tot een statige herenboerderij. Er is geen heden zonder verleden… …

Stamgenoten helpt beginners bij het starten van een stamboomonderzoek en het zoeken naar de geschiedenis van hun familie, hun Stamgenoten.

Laatste nieuws