Genealogisch spreekuur vervallen

Stamgenoten verzorgt geen genealogisch spreekuur meer. Voor vragen of genealogisch onderzoek in Nijmegen of omgeving kunt u zich wenden het het Regionaal Archief van de gemeente Nijmegen. Voor informatie en contactgegevens zie https://regionaalarchiefnijmegen.nl